Verk­samhet

Verksamhet

På Hötorgcentret månar vi om ett rikt liv i gemenskap med andra. Här kan du läsa mer om våra aktiviteter och vår verksamhet.

Hermangården

Gemenskap och program för hemmaboende. På Hermangårdens dagverksamhet ordnas gemensamt program som passar för alla, vi har både lugnare och aktivare programpunkter. Allt för gemenskapen.

Här finns allt från gymnastik, bingo, bowling, till frågesport, pidro, andakt, sång och musik. Vi har både finsk- och svenskspråkiga grupper. Dessutom ordnar vi utflykter och evenemang. Vårt nya gym Verna finns till för alla våra seniorer.

Vill du veta mera om dagverksamheten?
Ta gärna kontakt med oss på Hötorgcentret på
tel. 044 7219 515.

Besöksadress:
Köpmangatan 19
68600 Jakobstad

Servicesedlar

Hötorgcentret är servicesedelproducent. Detta innebär att också du som är senior och bor hemma kan få delta i vår dagverksamhet till subventionerat pris. Vi har även privata platser. För mer information om hur du beviljas servicesedlar kontakta Österbottens Välfärdsområdes servicehandledning på telefonnummer 06 786 2660, vardagar 8.30–11.30.

Vill du veta mera om vår verksamhet?
Ta gärna kontakt med oss på Hötorgcentret på
tel. 044 7219 515.

Besöksadress:
Köpmangatan 19
68600 Jakobstad

Gym Verna

Hötorgcentrets nyöppnade Gym Verna passar alla som vill upprätthålla styrka och balans, men också de som vill njuta av att lätt motion. Gym Verna är också öppet för allmänheten. Du kan köpa gymkort eller delta i gruppträning.

Våra nya maskiner fungerar med lufttryck vilket ofta används i rehabiliterande träning. Maskinerna är lätta att använda och går att ställa in så att de passar var och en. Vi erbjuder även individuell träningsvägledning av experter inom seniorträning. Kom in och bekanta dig med Jakobstads mest centrala gym!

Vi svarar gärna på dina frågor!
Ring oss på telefonnummer 044 721 9500 för mer information.

Besöksadress
Herrholmsgatan 9
68600 Jakobstad